Presidency School

Academics (Board Results)

PRESIDENCY SCHOOL Achivers

The Management, Principal and Staff Congratulate all the ICSE Students – 2016 for their brilliant performance.

PRAKHYAATH D ULLAL,
State Rank-2nd, 98.40
Appeared : 127 Centums: 16 School Average :91.62% (Best of Five)
95% and above – 33 students

90% -95% – 59 students

CHETAN B SHIVASHETTE – 94.80
SAHANA B – 94.20
SUDARSHAN KRISHNA P – 93.00
HEBAH FATHIMA – 92.20
MONISH R – 90.80
HARSHITH A PATIL – 94.80
MEGHANA S – 93.80
NIVEDHA D – 92.80
NAMITHA R – 92.20
SWARALI SWAROOP KALYANI – 90.80
AASHIKA PRASANTH – 94.80
KARTHIK S L – 93.80
A SAITEJA – 92.80
ABHISHEK R BHARADWAJ – 91.80
RISHAB R KHATOKAR – 90.60
KRISHNA PRASAD A – 94.80
SRIRAM RAVANAM – 93.80
LA RAO – 92.80
RYAN JACOB SAMUEL – 91.80
DIVIN KAMATH – 90.60
SUFIYAN AHMED MASROOR – 94.80
HRITHIK H V – 93.60
RITHIKA D SHETTY – 92.80
ANANTH P – 91.80
ASHWIN S NAIR – 93.40
TUSHARSINGH – 90.60
ASFAAN KHAN – 90.40
ATHULYA BIJU – 94.60
ASHWIN S NAIR – 93.40

SHEREESH A REDDY B – 92.80
SHUBHANKAR R . – 91.60
MOHAMED ASFAAN KHAN – 90.40
PRATEEK R – 94.60
RAKSHITA W – 93.40
SANJANA MANJUNATH – 92.80
FARHAN MUKHTIAR ABDUL LATEEF – 91.40
ADITHYA BHASKARAN – 92.60
SHASHANK J.C. – 90.40
NEELOTPAL CHAULIA – 90.20
LISHE L PINTO – 94.40
ANUSHA MARY JAMES – 93.20
ATEEQ UR RAHMAN – 92.60
PRERANA C – 91.00
PRAVEEN KUMAR REDDY R S – 90.20
GOVIND SHANKAR S – 94.40
SUBHAYU BHATTACHARJEE – 93.20
AYMEN MAQSOOD M – 92.40
SHERWIN C SHELLY – 91.00
TUSHAR JAIN – 90.20
HONSI PREM – 94.40
ANIRUDH R – 93.00
PREETHI R – 92.20
ANIRUDDH G S – 91.00
VARSHITHA M – 90.20
SUPRIT REDDY S – 94.40
PRAJWAL BALAJI – 93.00
ABHISHEK P. – 92.20
SYED IMAAD UR RAHMAN – 90.80
SHREYA THIMMAYA A – 90.00