Presidency School

Prefectorial Body

Cabinet 2016-17

House Captain Grade Vice Captain Grade Prefects Grade
Red Swetha Sharath 10B Shashwath Aiyappa 9A Maaz 9A
        Karunya 9A
        Akankasha 8A
        Siddhy 8A
        Likhith Reddy 7A
        Vaishnavi K.V. 7A
        Mahima 6
        Druv 6
             
House Captain Grade Vice Captain Grade Prefects Grade
Green Nanthashree 10B Tanai 9B Madhu 9C
        Abhinav 9C
        Karthik 8A
        Ojaswini 8C
          7
          7
        Uzma 6
        Asiya Nargis 6
           
House Captain Grade Vice Captain Grade Prefects Grade
Blue Soujanya 10B Adithya Prashanth 9B   9
          9
        Avishkar 8
        Shwam 8
        Noor Fathima 7
        Adwith Pradeep 7
        Apeksh 6B
        Manaar 6
             
House Captain Grade Vice Captain Grade Prefects Grade
Yellow Kavya   Bibi Hajira   Prajwal Skanda  
        Dhanush  
        Kaustubh 8A
        Mayara 8C
        Sumana N 7
        Surabhi K.C. 7
        Jayanth 6
        Adithi 6